Muğla Futbol Muğla Futbol
Y.MİLASSPOR SEÇİLMİŞ YÖNETİM KURULUNDAN AÇIKLAMA

Y.Milasspor’da geçtiğimiz haftalarda kongrede seçilen yeni yönetim kurulu açıklama yaparak”Derneğin, biz seçilmiş yönetime, eski yönetim kurulu tarafından teslim edilmemesi kanunsuzluğun kendisidir” ifadelerini kullandı.

Yeni Milasspor’da kongre sonrasında oluşan kaos ortamı devam ederken, genel kurulda yeni seçilen yönetim kurulunun kulübü devralamadığı ortaya çıktı.

 

Yeni Milasspor Kulübü Derneği’ne geçtiğimiz haftalarda seçilen yeni yönetim kurulundan yazılı basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, dernekler kanunu çerçevesinde herhangi bir kesinleşmiş mahkeme kararı olmaksızın şuan için derneğin biz seçilmiş yönetime teslim edilmemesi kanunsuzluğun kendisidir” ifadeleri kullanıldı.

 

Genel kurulda seçimi kazanarak Yeni Milasspor’un yeni yönetim kurulunu oluşturan Fikri Çırak başkanlığındaki yönetim kurulu, seçimleri kaybeden Öcal Yüksel’in yasal süresi içinde kulübün yönetimini devretmediği ve dava açması gerekçesiyle  Milasspor Kulübü’nün uğrayacağı tüm zararın sorumluluğunun Öcal Yüksel’de olduğunu dile getirdi.

 

Yeni Milasspor kulübü derneğinden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

 

Yeni Milasspor Kulübü; spor kulübü olmanın yanında dernek statüsünde olup, dernekler yasasına tabidir. Ve tüm çalışma ve uygulamalarını bu kanun ve yönetmelik çerçevesinde belirlenmiş kurallar ile yapmakta zorunludur. Spor Kulüplerini diğer derneklerden ayıran özellik; hem dernekler Kanunu’na hem de spor faaliyetleri takvim ve sporcu şartlarına uyma zorunluluğudur.

 

 

3 yılda bir genel kurul yapma ve yönetim kurulu oluşturma zorunluluğu olan derneğimiz mevcut yönetimin, görev yaptığı 3 yılın ardından genel kurulun olması gereken zorunlu zaman olan Haziran 2021 tarihinde genel kurul yapmaması ile sıkıntılı süreci başlatmış bulunmaktadır. Spor kulüplerinin genel kurullarının Haziran aylarında olması yönetim çalışmaları ve yeni lig sezonuna hazırlanmak için hayati önem taşımaktadır.

 

Gerek yasal zorunluluklar, gerekse kamuoyu baskısı ile yönetim kurulunun Eylül 2021 için aldığı genel kurul kararı ile, kulübümüze hizmet etmek ve var olan yönetim zafiyetlerini ortadan kaldırmak amacı ile ekip olarak Genel Kurulda Yönetim Kuruluna aday olduk.

 

Genel Kurul için belirlenmiş ilk tarih olan 11 Eylül 2021 saat 10- tarihinde genel kurul yeterli salt çoğunluğunun toplanamaması ile kongre bir sonraki tarih olan 18 Eylül 2021 tarihine ertelendi ve tutanak altına alınarak üyeler dağıldı. Bu tarihte Hazirun Cetveli diye adlandırılan dernek üye listesini incelediğimizde kulübümüze üye olan birçok ismin üyeliklerinin silindiğini ve buna karşılık daha önce kulüp faaliyetlerinde bir şekilde görmediğimiz yeni üyelerin listede olduğunu tespit ettik. Çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırarak bir hafta sonraki kongreye hazırlandık.

 

 

18 Eylül 2021 tarihinde çoğunluk aranmaksızın, kongre üyelerimizin yoğun katılımı ile başlamış, divan kurulu oluşturulmuş ve gündem maddeleri üzerine çalışmalar başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Öcal Yüksel 3 yıllık faaliyet raporlarını tek bir sayfa hesap özeti şeklinde ve kendi içerisinde tutarsız bedellerin yazıldığı tablo ile anlatmaya çalıştı. Tüm tutarsızlıklara rağmen üyelerimizin kararı ile ibra edildi. Fakat; Dernek Tüzüğümüzün 24. maddesinde yer alan ve hayati öneme sahip iç denetim sisteminin gereği ve zorunluluğu olan denetleme kurulunun raporu olmadığı gibi hiçbir üyesinin de olmadığı tespit edildi. Hiçbir üyesinin olmaması denetleme kurulu üyelerinin değil yönetim kurulunun sorumluluğunda olmakla birlikte tüm asil ve yedek üyeleri istifa etmiş, kurula bağımsız üye tayin ederek derneği denetletmekle sorumludurlar. Denetleme raporu ve üyelerinin olmayışı başlı başına ibra edilmeme ve yapılan tüm uygulamaların usulsüz olduğu anlamına gelmektedir.

 

Tüm bu Dernekler Kanunu çerçevesinde yapılmış usulsüz ve tutarsız uygulamalara rağmen kongre devam etmiş olup, Divan Kuruluna üyelik kaydı silinen 20 üyemiz tarafından tekrar üyeliğe kabulleri ve oy kullanma talepleri önerge ile sunulmuştur. Genel Kurul yetkisinde olan ve dernek tüzüğümüz de belirtildiği şekilde genel kurulun, derneğin en yetkili organı sıfatıyla, aynı şekilde üyelerinde bu yetkiyi kullanması noktasında; üyeliklerin kabulü ve oy kullanımı oylanmış ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Mevcut Başkan Öcal Yüksel’in itirazı olan ve mahkemeye taşıdığı konu bu üyelerin oy kullanmış olması ve seçim yenilgisini bu üyelerin kullandığı oylara bağlamasıdır. Kulübümüzü şu an yaşadığımız kaosa sürükleyen tek dayanağı budur. Fakat seçim sonuçlarına bakıldığında aradaki fark 19 oy olup; önerge ile ek oy kullanan üye sayısı 16’dır. Haliyle kullanılan ek oylar seçim sonucunu değiştirmemektedir. Kaldı ki oy kullanan üyelerin tümünün bizlere oy verdiğini beyan etmek veya düşünmek üyelerimizin oy kullanma ve oy gizliliği haklarına saygısızlıktır.

 

Tamamıyla zaman kazanmak bu arada kulübün yeni sezona hazırlanma sürecini daraltıp bu kaos ve kargaşa ortamı içerisinde 3 yıllık faaliyetlerinde hiçbir dernek kanunu, hesap şeffaflığı, gelirgider kaydı, yönetim kurulu karar düzeni gibi konularda yetersiz ve düzensiz kalmış yönetim bu uygulamaların üzerini örtmek için şuan içinde bulunduğumuz yeni sezon Süper Amatör Ligine katılamama ve 1. Amatör Kümeye düşme riski ile bizleri karşı karşıya bırakmışlardır.

 

Mevcut Yönetim Kurulu göreve geliş amacı olarak 3 yıl önceki yapılan kongrede bir geçiş yönetimi olarak göreve gelmiş. Belli bir süre sonrasında Olağanüstü Genel Kurul yapılarak yeni bir yönetim kurulu oluşturmak amacı ile liste şeklinde seçilmişlerdir. Listede yer alan üyelerin istifaları ile Yönetim Kurulunun olmazsa olmazı 8 kişilik karar alabilme çoğunluğu sağlanmış, kulüp karar alabilecek ve varlığını sürdürecek duruma getirilmiştir. Dolayısıyla şuan o yönetim listesinden istifa etmeden kalan üye sayısı karar alabilme zorunlu sayısının çok altındadır.

 

Dernekler Kanunu çerçevesinde herhangi bir kesinleşmiş mahkeme kararı olmaksızın şuan için derneğin biz seçilmiş yönetime teslim edilmemesi kanunsuzluğun kendisidir. İtirazın yapıldığı Mahkeme Başkanı Hakimin ilettiği üzere biz herhangi bir karar vermeden derneğin devredilmemesi tamamen Yönetim Kurulunun kararıdır. Yani keyfidir ve hiçbir yasal dayanağı yoktur. Şu anki haliyle mevcut yönetimin görev süresi dolmuş ve gerek yönetim kurulu üye sayısı gerekse çalışma imkanları bakımından görevde kalmaları olanaksız ve yasa dışıdır.

 

İlgili mahkeme hakimine talep etmiş olmasına rağmen karar defterinin aslı neden verilmemiştir? Dosyada gördüğümüz üzere; Genel Kurul Kararı en az 8 yönetim kurulu üyesi tarafından alınması gerekirken, 2 yönetim kurulu üyesinin imzası ile alınmış olup, diğer yapılan üye silme ve üye yapma işlemleri kaç üye ile karar altına alınmış ve derneğin gelir – gider kayıtları ve tüm faaliyet kararları nasıl kaydedilmiştir merak ve belirsizlik konusudur. Denetim kurulu olmadığı için hiçbir denetim yöntemi olmayan kulüp nasıl bir yöntemle yönetilmekte ve gerek yasalara gerekse Milas halkına olan hesap verebilirlik hükmünü ne kadar yerine getirebilir.

 

Bu düşünceler ile mevcut Yönetim Kuruluna bundan sonra Yeni Milasspor Kulübü’nün uğrayacağı tüm zararın sorumluluğunun kendilerinde olduğunu bildiriyoruz… Kulübümüzü hak ettiğimiz şekilde en kısa sürede devir işlemleri ile teslim etmelerinin yasal ve vicdani bir gereklilik olduğunu bilmelerini istiyoruz.”