Muğla Futbol Muğla Futbol
BODRUMSPOR’DA GENEL KURUL GÜNÜ

Bodrumspor’da olağan genel kurul bugün yapılıyor. Şirketleşme sonrası ilk dernek genel kurulunda Rıza Karakaya’nın yeniden başkanlığa seçilmesi bekleniyor.

Bodrumspor kulübü olağan kongresi bugün saat 13:00’da İmeak Deniz Ticaret Odası’nda yapılacak, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Haziran’da yine aynı yer ve saatte gerçekleşecek.

 

Şirketleşerek Bodrumspor AŞ ismini alan takımda derneklere kanuna göre yapılması gereken olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Rıza Karakaya’nın yeniden aday olarak başkanlığa seçilmesi bekleniyor.

 

Bodrumspor’dan genel kurul ile yapılan açıklama şu şekilde:

 

1. Yönetim Kurulu tarafından tüzüğümüzün 8.Maddesi uyarınca,genel kurulun olağan olarak
toplantıya çağrılmasına, toplantının aşağıdaki gündemle 21.06.2021 Pazartesi günü saat 13:00’da “Yokuşbaşı Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Cad. No:32 Bodrum/Muğla”
adresinde bulunan “İMEAK DENİZ TİCARET ODASI BODRUM ŞUBESİ” toplantı salonunda yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının aynı gündemle 28.06.2021 Pazartesi günü
aynı yer ve aynı saatte nisapsız olarak yapılmasına karar verilmiştir. Sayın üyelerimizin toplantıya
katılmasına saygı ile rica olunur.
GÜNDEM:
1-Açılış ve yoklama,
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
3-Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması, toplantı tutanağının
Divan Heyetinin imzalamasına ilişkin yetkinin verilmesi,
4-2019-2021 yıllarına ait Denetim Kurulu Raporunun okunması,müzakere
edilmesi, oylaması ve Denetim Kurulunun ibra edilmesi,
5-2019-2021 yıllarına ait Yönetim Kurulu Raporunun okunması,müzakere
edilmesi, oylaması ve Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
6-Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,
7-Mevcut Dernek İktisade işletmesinin durumunun görüşülmesi ve yetkilerinin
belirlenmesi,
8-Muğla ASKF Delegelerinin seçimi,
9-Diğer Konular (Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından
görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.)
10-Dilek, temenniler ve kapanış.